lista-zmian51213

– Naprawiony błąd, który sprawiał, że nazwy gemów i statystyk w tooltipie były obcięte.
– Koszt przepisów został zredukowany (dotyczy nowych dropów).
– Przedmioty z gemami zawierającymi własności: Inscribed, Autographed i Ascendant zachowają spójność. Jeżeli przedmiot z gemem miał już specjalną cechę (jak Genuine), ma ona pierwszeństwo nad własnością z gema.

– Poprawki w sytemie craftingu:

 • Błąd, który sprawiał wrażenie, że przedmioty były wchłaniane przez crafting. UI craftingu pokazuje teraz poprawnie właściwą ilość użytych składników. Wszystkie pozornie utracone przedmioty znajdują się
  w waszych ekwipunkach.
 • Błąd, który niepoprawnie wyświetlał na niektórych przepisach, że dane przedmioty zostały już wypełnione (przykład: 4 tej samej rzeczy, a w rzeczywistości 4 różne przedmioty)
 • Serwer jest informowany wcześniej o próbie tworzenia przedmiotu tak aby rezultat craftu pojawił się wcześniej.
 • Animacja która załącza się po ukończeniu craftowania pojawia się teraz również przy craftach częściowych. Wyświetli się wtedy informacja, że przepis jest niekompletny i potrzebuje więcej komponentów do sfinalizowania.

Polisa dostępności wymiany dla użytych gemów i stworzonych przedmiotów została zmieniona:

 • Gemy wyciągnięte z przedmiotu, który posiada właściwość: „można wymienić po” otrzymują tą samą datę dostępności wymiany.
 • Gemy wyciągnięte z przedmiotu, który posiada właściwość: „Nie można wymienić” nie zachowuje już tej właściwości. Można bezpiecznie dodawać gemy do niewymienialnych przedmiotów bez ryzyka, że gemy staną się niewymienialne.
 • Gemy, których nie da się wymienić (jak Ascendant) sprawią, że przedmiot w który je włożymy będzie niewymienialny, ale tylko kiedy ma w sobie te gemy. Wyjęcie tych gemów z przedmiotu zniesie restrykcję wymiany.
 • Jeżeli jedna lub więcej składowych posiada właściwość: „można wymienić po”, to recepta i wynik craftu przejmą tą właściwość zachowując najpóźniejszą datę ze składowych użytych do utworzenia.
 • Jeżeli jedna lub więcej składowych posiada właściwość: „nie można wymienić” to recepta i wynik craftu również będzie permanentnie niewymienialny.
 • Wszystkie przedmioty utworzone przed wprowadzeniem tych zmian przejmują te zasady i są wymienialne.

Zapraszamy do dyskusji na forum.

PODZIEL SIĘ