Good Game Warsaw 2017 – Regulamin

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejszy regulamin dotyczy turnieju DOTA 2 odbywającego się w ramach targów Good Game Warsaw zwanych dalej “Wydarzeniem” w dniach 3-4.06.2017, zwanego dalej “Turniejem”.
  2. Organizatorem turnieju są organizator imprezy Good Game Expo oraz DOTA2.PL.
   1. Good Game Expo które odpowiada za zapewnienie stoiska na finały LANowe, sprzętu do gry podczas Wydarzenia oraz wypłatę nagród dla zwycięzców Turnieju
   2. DOTA2.PL odpowiada za oprawę medialną Turnieju, przeprowadzenie kwalfiikacji oraz głównej fazy zawodów podczas Wydarzenia  
  3. Administratorami turnieju są osoby wyznaczone przez Dota2.pl, dalej zwanymi “sędziami”
  4. Uczestnictwo w turnieju jest równoważne z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na wykorzystywanie wizerunku uczestnika przez organizatora na potrzeby promocji wydarzeń współorganizowanych przez DOTA2.PL.
  5. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu bądź niestosowanie się do decyzji sędziego oznacza dyskwalifikację z turnieju.
  6. Sędzia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz informowania drużyn o zaistniałych zmianach poprzez wiadomość e-mail.
  7. Sędzia zastrzega sobie prawo do rozstrzygania wszystkich sytuacji nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie, bądź, w wyjątkowych sytuacjach, podjęcia decyzji sprzecznej z regulaminem.
  8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zachowania kultury osobistej wobec sędziego oraz pozostałych zawodników.
 2. Zawodnicy, drużyny oraz stand-iny
  1. Podczas rejestracji, drużyna musi składać się dokładnie z pięciu zawodników.
  2. Jeden zawodnik może być zapisany do co najwyżej jednej drużyny.
  3. Drużyna wyznacza kapitana, który będzie odpowiedzialny za kontakt z kapitanami innych drużyn oraz sędziami.
  4. Każdej drużynie przysługuje prawo do wykorzystania do jednego stand-ina na każdy mecz turnieju.
   1. Stand-inem mogą być tylko zawodnicy nie biorący aktywnego udziału w turnieju (tj. nie zapisali się do żadnej drużyny bądź zostali wyeliminowani).
   2. Każdą decyzję o wykorzystaniu stand-ina należy zgłosić sędziemu turnieju przed rozpoczęciem meczu.
  5. Co najmniej trzech z pięciu graczy musi mieć obywatelstwo polskie.
 3. Format turnieju
  1. Turniej składa się z dwóch otwartych kwalifikacji oraz finału offline.
  2. Otwarte kwalifikacje będą rozegrane trybem pojedynczej eliminacji.
  3. Ćwierćfinały oraz półfinały kwalifikacji zostaną rozegrane formatem Bo3. Wszystkie pozostałe mecze – Bo1.
  4. Dwie drużyny z każdych otwartych eliminacji awansują do finałów offline.
  5. Finały offline rozegrane zostaną trybem podwójnej eliminacji.
  6. Wszystkie mecze finału zostaną rozegrane formatem Bo3.
 4. Rozgrywka
  1. W poczekalni meczu mogą przebywać tylko 10 zawodników, sędzia turnieju oraz osoby uprawnione przez sędziego.
   1. Każda zawodnik znajdujący się w poczekalni a nie będący zapianym zawodnikiem żadnej z drużyn traktowany jest jako stand-in.
  2. Podczas trwania turnieju, o ile sędziowie nie zakomunikowali inaczej, drużyny zobowiązane są do skontaktowania się z drużyną przeciwną oraz samodzielnego założenia i ustawienia poczekalni.
  3. Przed rozpoczęciem pierwszej mapy meczu kapitanowie wykonują rzut monetą (komenta /flip w kliencie gry), zwycięzca rzutu wybiera stronę, a druga drużyna wybiera pierwszeństwo wyboru bohatera.
   1. W przypadku kolejnych map meczu, drużyna wybierająca pierwszeństwo wyboru bohatera w poprzedniej mapie wybiera stronę i vice versa.
  4. Obowiązują niniejsze ustawienia poczekalni:
   1. Tryb: Captains Mode
   2. Wersja: Turniejowa
   3. Domyślny serwer: Luxemburg
   4. DotaTV: aktywne, opóźnienie 2 minuty
   5. Oszustwa: wyłączone
   6. Pierwszeństwo wyboru: zgodnie z 4.3.
  5. Po każdym meczu drużyny zobowiązane są dostarczyć wynik meczu wraz z dowodem w postaci tabelki pomeczowej na każdą rozegraną mapę.
  6. Każda drużyna ma prawo do sumarycznie 10 minut pauzy podczas jednej gry.
  7. Używanie jakiegokolwiek oprogramowania dającego nieuczciwą przewagę podczas rozgrywki jest surowo zakazane. Będzie również skutkowało usunięciem całego zespołu z kwalifikacji oraz banem na wszystkie przyszłe turnieje organizowane przez Dota2.pl dla zawodnika używajacego takiego oprogramowania.